บริษัท ไอดิว พลัส จำกัด

บริษัท ไอดิว พลัส จำกัด

รายการสินค้า

DiaStrip - ErgoStrip

IPR-Dentasonic Set
IPR-Dentasonic Set

RestoStrip

Art. ref.: RS-09
Thickness mm: 0.08     Grit μm: 9
Art. ref.: RS-15
Thickness mm: 0.09     Grit μm: 15
Art. ref.: RS-30
Thickness mm: 0.10     Grit μm: 30
Art. ref.: RS-45
Thickness mm: 0.12
Grit μm: 45
Size: 150 x 3mm
Packaging refill:4 and 8 pieces

I Dew Plus Co.,Ltd.