บริษัท ไอดิว พลัส จำกัด

บริษัท ไอดิว พลัส จำกัด

รายการสินค้า

Special Wires

Nickel Titanium (NiTi) Black-Ti®

Lower friction equates to faster results! No question about it, Ultimate’s Black-Ti Nickel Titanium wire produces 30% less friction between bracket and wire than traditional Nickel Titanium wire! The ultra smooth, hard black surface allows your customers to get to the finishing stage sooner by providing better sliding mechanics in early and mid-stage treatment. The shiny, black surface is nearly indistinguishable from regular NiTi in the mouth.

Black-Ti Nickel Titanium wire is the choice for your doctors’ superelastic needs. Not only does the surface allow teeth to move faster but Black-Ti is our highest force Nickel Titanium offering.

Reduces sliding friction by 30%.
Our highest force NiTi wire offering.

Excellent resiliency.The ultra smooth, hard surface is an integral part of the NiTi wire.

No coating to chip or flake.Similar in appearance to regular NiTi wires when in the mouth.

More economical than other friction-reducing archwires on the market.  

Nickel Titanium (NiTi) Utility Arches

Multi-purpose archwire provides focused treatment of anterior or posterior segments. Our NiTi utility arch is made of five high quality parts; a precision anterior segment with preformed step, adjusting tubes made of 316L stainless steel, and .016" x .016" preformed legs of 304V stainless steel. Our NiTi anterior verison provides comfortable, moderate, tooth-moving forces.

(Also available in a Type 304SS anterior segment version.)

Perfect for leveling of the arch.

Uprighting of the molars can be achieved with ease.

Can provide lower incisor intrusion.Variety of precision anterior segment lengths.

Adjustable tube/leg for customized canine/premolar distance.  

Arch FormUtility Arch Shape is specially designed for maximum efficiency.
The anterior segment is similar to the anterior of our NAT2 arch form.
Anterior Segment Lengths
Lower: 24mm 28mm
Upper: 34mm 38mm 42mm

Wire SizesRound:.016  .018      

Square:.016 x .016  

CTA® (Connecticut Intrusion Arch) is a great tool for providing absolute intrusion of anterior teeth, molar tipback, incisor flaring, leveling of anterior occlusal cants, and more! CTA are available in either Nickel Titanium or Nickel-Free ßIII-CNA®, in both maxillary and mandibular forms.

Force can be adjusted by increasing or decreasing the bend at the posterior leg of the arch.

Nickel-Free ßIII-CNA®Recommended for use in adult patientsIdeal for following NiTi CTA treatmentIdeal for extraction patients treated with sliding mechanics, the wire can be used for introral anchorage.  

Nickel Titanium (NiTi) Gradient-3®

wire for optimal performance and patient comfort. Gradient-3 archwires are produced under strict manufacturing controls to provide three distinct heat-activated (thermal) forces through the arch, while maintaining superior shape integrity!

Three heat-activated, biological forces designed for effective tooth movement within specified regions.

Thermal throughout the arch.

Median Af temperatures range from 85°F/ 29.4°C for the anterior region to 66°F/18.9°C for the posterior region. The median Af temperature for the bicuspid region falls between these values, approximately 76°F/24.4°C.

Superior shape integrity.

The anterior region has the lowest heat-activated force,as the anterior teeth have the lightest roots.

The bicuspid region has a slightly greater heat-activated force to move the larger rooted bicuspids.

The posterior region has the greatest heat-activated force of the archwire, for moving the strong-rooted molars.

I Dew Plus Co.,Ltd.
การตั้งค่าคุกกี้
X
ไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือเลือกประเภทของคุกกี้ที่คุณยินดีอนุญาต
ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
เลือกคุกกี้ที่คุณต้องการอนุญาตในขณะที่คุณเรียกดูเว็บไซต์นี้ โปรดทราบว่าคุกกี้บางตัวไม่สามารถปิดได้ เนื่องจากหากไม่มีคุกกี้ เว็บไซต์จะไม่ทำงาน
ความสำคัญ
เพื่อป้องกันสแปม ไซต์นี้ใช้ Google Recaptcha ในแบบฟอร์มการติดต่อ

ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้สำหรับอีคอมเมิร์ซและระบบการชำระเงินซึ่งจำเป็นสำหรับเว็บไซต์เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
บริการของ Google
ไซต์นี้ใช้คุกกี้จาก Google เพื่อเข้าถึงข้อมูล เช่น หน้าที่คุณเยี่ยมชมและที่อยู่ IP ของคุณ บริการของ Google บนเว็บไซต์นี้อาจรวมถึง:

- Google Maps
ข้อมูล
ไซต์นี้อาจใช้คุกกี้เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เข้าชม ติดตามการแปลงโฆษณา และสร้างผู้ชม รวมถึงจาก:

- Google Analytics
- เครื่องมือวัด Conversion ของ Google Ads
- Facebook (Meta Pixel)