บริษัท ไอดิว พลัส จำกัด

บริษัท ไอดิว พลัส จำกัด

รายการสินค้า

VDO WIRE BENDING By Dr. Schwan Somsiri

วีดีโอแนะนำการดัดลวด อย่างละเอียด

วีดีโอนี้ จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนการสอน หลักการและวิธีการดัดลวด สำหรับงานจัดฟัน

เพื่อใช้เป็นทางเลือกสำหรับการวางแผนจัดฟันและหรือการแก้ไขระหว่างการรักษาได้อย่างดีและอย่างถูกต้อง

แหล่งที่มา : ศูนย์ทันตกรรมจัดฟัน และข้อต่อขากรรไกร


แนะนำเครื่องมือที่ใช้ในวีดีโอนี้

เครื่องมือที่ใช้มี 3 แบบ ดังนี้

1. Jarabak plier 1 ตัว 

2. Tweed Arch pliers 2 ตัว 

3. Tweed Loops plier 1 ตัว

ORTHO M : PLIERS

I Dew Plus Co.,Ltd.